Jacques Brel - Fils de


Despre teama...

”În această lume modernă, nu numai personalitățile puternice sunt privite cu neîncredere și teama, ci orice om viu este pentru celălalt, prin simpla lui prezență, un izvor permanent de griji și neliniști. Cum spunea Goethe, fiecare ins este pentru tovarășul în a cărui prezență trăiește mai îndelungat un demon.”

Fragmentarium - Mircea Eliade
Amurgul ultimului zeu...Mă topesc
Ca un gând la soare
Și iarna lipsește
Din amurguri.

Plecate zăpezi
Îndemnate de raze
Consoarta mi-e dusă
Departe pe mare...